Sobota, 4 kwietnia 2020, tydzień parzysty (14)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

KIERUNKI STUDIÓW

POLITYKA SPOŁECZNA studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku POLITYKA SPOŁECZNA przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu specjalisty z zakresu polityki społecznej. Program studiów umożliwia poznanie i wyjaśnienie procesów gospodarczych i politycznych współczesnego społeczeństwa oraz związanych z tym najważniejszych problemów społecznych. Studia służą praktycznemu przygotowaniu do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Program studiów jest realizowany wspólnie przez dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.
 
ATUTY KIERUNKU:
 
Studia na kierunku POLITYKA SPOŁECZNA
  • budują u absolwentów świadomość konieczności współdziałania w zakresie rozwiazywania problemów społecznych nurtujących współczesny świat, takich jak konieczność przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i działań na rzecz zwiększania integralności społecznej w Unii Europejskiej;
  • odpowiadają na wyzwania zapisane w strategii „Europa 2020” dążącej do rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego;
  • przygotowują do samodzielnego opracowywania rozwiązań teoretycznych i ich zastosowania w praktyce na poziomie terytorialnym i organizacyjnym. Dostarczają  wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawa ekonomii, socjologii, pracy socjalnej, która może być wykorzystana w życiu publicznym przede wszystkim w pracy w jednostkach zajmujących się kwestiami społecznymi na szczeblu lokalnym. Ponadto oferują wiedzy użytecznej dla takich podmiotów jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, ale także organizacje polityczne i pozarządowe;
  • wybitni wykładowcy: prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk, dr hab. Piotr Bohdziewicz, prof. nadzw. UŁ, dr hab. Maciej Chmieliński, prof. nadzw. UŁ, dr hab. Zbigniew Hajn, prof. nadzw. UŁ, dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. UŁ, dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. nadzw. UŁ, dr hab. Tomasz Tulejski, prof. nadzw. UŁ.
Do góry
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź