Sobota, 14 grudnia 2019, tydzień parzysty (50)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

PROF. DR HAB. BOGUSŁAWA URBANIAK

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak

Profesor w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej

numer pokoju: F-023

tel. +48 42 635 5376

e-mail: boguslawa.urbaniak@uni.lodz.pl

Ważne wydarzenia

W dniu 21 czerwca 2018 roku Bogusława Urbaniak otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Pani Profesor w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz Jej wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych naukowców.

Dnia 22 listopada 2018 r. na wniosek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Prezes PAN przyznał Pani Profesor Bogusławie Urbaniak Medal im. Profesora Wacława Szuberta za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki społecznej. Gratulujemy!

- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Gospodarowanie kapitałem ludzkim w ujęciu mikro i makroekonomicznym
- Polityka społeczna
- Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw
- Dialog społeczny
- Edukacja ustawiczna

Projekty unijne i inne międzynarodowe
1. Kierownik projektu badawczego (badania własne) nr 1 H02D01429: „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy” (finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w okresie 05.12.2005 – 2008; kierownictwo badań zespołowych przez Katedęy Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
2. Koordynator Partnerstwa (UŁ jako partner) w Projekcie „Sojusz dla Pracy” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (koordynator UNDP Polska); więcej: www.sojuszdlapracy.pl lata 2004 -2008; kierownictwo badań zespołowych - zespół złożony z 3 pracowników Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ
3. Udział w projekcie „Aktywizacja potencjału osób starszych w starzejącej się Europie”[ Activating Senior Potential in Ageing Europe (ASPA)]w charakterze doradcy w tzw. Narodowym Panelu Doradców (NPD); projekt realizowany w dziedzinie Nauk Społeczno-Ekonomicznych i Humanistycznych w Siódmym Programie Ramowym UE przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego
4. Grant Fundacji ERSTE 2008-2009 w ramach tematu „Generations in Dialog”; temat realizowany jednoosobowo: Employment and labor market institutions for an aging workforce – a survey made for Poland
5. Współudział w projekcie: „Diagnoza potencjału administracji samorządowej, oceny potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej” dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz sekretarz Wydziału II (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)
Członek kolegium reakcyjnego miesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek zarządu Oddziału w Łodzi,
Członek Polskiego Towarzystwa Polityków Społecznych oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniach 5-8 kwietnia 2017 r. prof. Bogusława Urbaniak poprowadziła cykl wykładów dla studentów Uniwersytetu w Kownie na Litwie, zaś w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. dla studentów Uniwersytetu w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Były to wyjazdy w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching.

- Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zarządzanie starzejącymi się zasobami pracy na przykładzie firmy X
- Sytuacja grup marginalizowanych na rynku pracy
- System ocen pracowniczych w firmie X
- Ekonomia społeczna w regionie

Publikacje 2014-2018


Bogusława Urbaniak: Koncepcja aktywnego starzenia się w polskich realiach
Tytuł całości: Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy
Adres wydawniczy: Warszawa ; Białystok , Instytut Pracy i Spraw Socjalnych : Uniwersytet w Białymstoku 2014

Bogusława Urbaniak: Miejsce aktywizacji zawodowej osób starszych w dialogu społecznym
Czasopismo i lokalizacja: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2014 - 167

Bogusława Urbaniak: Nie taki diabeł straszny jak go malują: końcowa ocena pracy tymczasowej na podstawie wyników badań
Tytuł całości: Praca tymczasowa : droga do kariery czy ślepy zaułek?
Adres wydawniczy: Łódź , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014

Bogusława Urbaniak: Polish and UK experience in managing an ageing workforce
Czasopismo i lokalizacja: Human Resource Management 2014 6 6 (101)
Autor: Paul Spicker.
Tytuł: Polityka społeczna - teoria
Adres wydawniczy: Warszawa , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2014

Bogusława Urbaniak: Polityka wieku emerytalnego: trend ku indywidualizacji rozwiązań
Tytuł całości: Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja
Adres wydawniczy: Warszawa , Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2014

Bogusława Urbaniak: Praca okresowa przejawem rosnącej niepewności na rynku pracy
Tytuł całości: Praca tymczasowa : droga do kariery czy ślepy zaułek?
Adres wydawniczy: Łódź , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014

Bogusława Urbaniak: Praca tymczasowa : droga do kariery czy ślepy zaułek?
Adres wydawniczy: Łódź , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014

Bogusława Urbaniak: Predicted impacts on pension reform on the labour market in Poland = Przewidywany wpływ reformy emerytalnej na rynek pracy w Polsce
Czasopismo i lokalizacja: Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities 2014 T. 13 Nr 4

Bogusława Urbaniak, Justyna Wiktorowicz: Support for economic activity of people aged 50+ in Poland : the best solutions of the government's programme solidarity of generations
Czasopismo i lokalizacja: Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe 2014 Vol. 17 No. 1

Bogusława Urbaniak: Topics concerning social dialogue and the extension of working life in Europe
Czasopismo i lokalizacja: Journal of International Relations = Miedzinárodné Vzťahy 2014 Vol. 12 Issue 1

Bogusława Urbaniak, Michał Sobczak: Zarządzanie pracownikami tymczasowymi w firmach - użytkownikach
Tytuł całości: Praca tymczasowa : droga do kariery czy ślepy zaułek?
Adres wydawniczy: Łódź , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014

Bogusława Urbaniak: Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji
Czasopismo i lokalizacja: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014 - nr 3-4 (98-99)

Bogusława Urbaniak: Nadzieja pracowników na poprawę własnej sytuacji na rynku pracy w konfrontacji z realiami pracy tymczasowej
Czasopismo i lokalizacja: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 2015 - Nr 30 (3)

Justyna Wiktorowicz, Bogusława Urbaniak: Older employees - how to keep them in employment? : the case of Poland
Czasopismo i lokalizacja: Global Ageing: Issues and Action Journal. Adult Vaccinations and the Health of Older Workers (International Federation on Ageing) 2015 vol. 9 nr 2

Bogusława Urbaniak: Era ludzi starszych-demografia i prawo
Tytuł całości: Jesień życia? Wiosna możliwości. Przewodnik po późnej dorosłości
Adres wydawniczy: Łódź , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016

Bogusława Urbaniak: Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy
Czasopismo i lokalizacja: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 2016 34(3)2016

Bogusława Urbaniak: Zarządzanie pracownikami tymczasowymi w organizacji użytkującej ich pracę
Tytuł całości: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce-potencjał zmian
Adres wydawniczy: Dąbrowa Górnicza , Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2016

Bogusława Urbaniak: Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w pomocy społecznej. Przykład domów pomocy społecznej w Łodzi
Czasopismo i lokalizacja: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016 vol. 4 no 8

Bogusława Urbaniak: Colorful Human Resource Management: What are we talking about?
Czasopismo i lokalizacja: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2017 - 6 (119)

Bogusława Urbaniak: Envisioning the invisible:Understanding the synergy between green human resource management and green supply chain management in manufacturing firms in Iran in light of moderating effect of employees' resistance to change
Czasopismo i lokalizacja: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2017 - 6 (119)

Bogusława Urbaniak: Sytuacja ekonomiczna ludzi starszych
Tytuł całości: O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną : księga jubileuszowa profesor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej?
Adres wydawniczy: Warszawa , Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum Partnerstwa Społeczneg im. Andrzeja Bączkowskiego Dialog 2017

Bogusława Urbaniak: Wsparcie pracowników sprawujących opiekę nieformalną
Czasopismo i lokalizacja: Polityka Społeczna 2017 Nr 1

Bogusława Urbaniak: Motywowanie pracowników i budowanie postaw zaangażowania pracowniczego w jednostkach sektora publicznego
Tytuł całości: Skuteczny kierownik sektora publicznego
Adres wydawniczy: Łódź , Wydawnictwo Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 2018

Bogusława Urbaniak: Regional Senior Policy as a New Public Policy
Czasopismo i lokalizacja: Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018 T.19 Z.3 (Cz.3)

Do góry
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź