Wtorek, 4 października 2022, tydzień parzysty (40)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

PROF. UŁ DR HAB. IZABELA WARWAS

Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej

numer pokoju: F-026

tel. +48 42 635 5004

e-mail: izabela.warwas@uni.lodz.pl

 • Członek Społecznej Krajowej Rady 50+, od kwietnia 2011 do grudnia 2013
 • Członek Rady Nadzorczej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Zgierzu, od lipca 2011 do kwietnia 2013
 • audytor w konkursie LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (lata 2002-nadal), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • współpraca z organizacją studencką AIESEC na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w zakresie przeprowadzania ośrodków oceny dla przyszłych praktykantów zagranicznych tzw. Assessment Center
 • opracowanie i prowadzenie case study Strategie wynagrodzeń, MBA, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 2002, Strategie wynagrodzeń, MBA, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, BCC, Warszawa 2003
 • prowadzenie warsztatów na konferencjach Wojewody Łódzkiego: Budowanie zespołu (Miękkie sposoby stymulowania przedsiębiorstwa, Polichno, 2001); Szef idealny – od kierownika do lidera (Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej, Smardzewice, 2002).
 • trener szkoleń i warsztatów zarządzania działem sprzedaży: Ewiton sp. z o.o., Revera Development, Instom sp. z o.o., hipermarkety REAL
 • Motywacyjna funkcja wynagrodzeń, Polskie Składy Budowlane, Łódź 2005
 • trener szkoleń i warsztatów: Integracja i twórcze rozwiązywanie problemów (Bank Gospodarki Żywnościowej), Zarządzanie zespołem projektowym (Zakład Energetyczny Łódź Miasto), cykl warsztatów Zarządzanie zmianą (Poczta Polska S.A.), Twórcze rozwiązywanie problemów, Współpraca w zespole (warsztaty w projekcie Sojusz dla Pracy)
 • wykładowca oraz opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzenie zajęć: Systemy ocen okresowych, Motywowanie i wynagradzanie pracowników, Olympus, Warszawa (2008, 2009)
 • Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020
 • Kierownik projektu Audyt funkcji rekrutacyjnej oraz trener „Projektowanie i prowadzenie rekrutacji” (2 edycje), Xelion. Dorady Finansowi (Futurea), Warszawa, Kraków, 2008
 • Kierownik projektu Badanie kompetencji pracowniczych dla grupy Kellog (Futurea), Kutno, 2008
 • Projektowanie struktur organizacyjnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Gabinet Prezesa, Osuchów, 2008
 • Trener System ocen okresowych pracownika samorządowego (3 grupy), WUP Łódź, Jastrzębia Góra, Gdańsk 2007 (Phin Consulting)
 • Uczestnik szkolenia Coaching jako metoda wspierania studentów w rozwoju umiejętności miękkich, marzec 2009
 • Warsztat Kompetencje współczesnego lidera, Politechnika Łódzka, Kurs Przedsiębiorczości, styczeń, 2010
 • Zarządzanie wynagrodzeniami, warsztat w ramach projektu AKADEMIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI HR: polityka personalna na rzecz równości, Łódź, 2011
 • Zarządzanie multi-generacyjne. Inspiracje dla działów HR, Cemex, Warszawa, marzec 2014

Szkoły letnie

 • Competencies of International Teams, Summer School, Łódź, lipiec 2012 (warsztat)
 • Diverse and sustainable Human Resources - based on project Equal opportunities in the labour market for people 50 +, Summer School, Łódź, lipiec 2013 (wykład)
 • Intergenerational management as a key to building a sustainable human resources Łódź, lipiec 2014 (wykład)
 • Polish answer to the aging of the population – programmes, projects, practices Łódź, lipiec 2015 (wykład)
 • Brazil and Challenges on the International Relations Field, Summer School Faculdades Metropolitanas Unidas, Sao Paulo, Brazil 14-28.02. 2016
 • Uczestnik zespołu badawczego Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Uwarunkowania, wyzwania, innowacje (2016)
 • Uczestnik zespołu badawczego Zarządzanie różnorodnością w jednostkach administracji samorządowej (2015)
 • Uczestnik zespołu badawczego Usługi opiekuńcze jako nowa oferta rynku pracy (2014)
 • Uczestnik zespołu badawczego Kariery zawodowe pracowników tymczasowych w regionie łódzkim (2013)
 • Uczestnik zespołu badawczego Pracownicy w procesie zmian organizacyjnych (2012)
 • Kierownik ds. koordynacji działań UŁ i uczestnik zespołu badawczego projektu systemowego Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, luty 2010-czerwiec 2015
 • Uczestnik zespołu badawczego projektu Diagnoza potencjału administracji samorządowej, oceny potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ASM, Kutno, 2009-2010
 • Uczestnik zespołu badawczego projektu Sojusz dla Pracy, autor i współautor narzędzi badawczych, raportów cząstkowych, Łódź, 2005-2008
 • udział w zamawianym projekcie badawczym Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy, projekt Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (0284/H02/2005/29), opracowanie kwestionariusza ankiety do badania postaw pracowniczych, opracowanie cząstkowych raportów badawczych, Łódź 2003-2005
 • I.Kołodziejczyk-Olczak (2011), Zaangażowanie pracowników administracji publicznej, raport cząstkowy w ramach badań statutowych, Łódź
 • I.Kołodziejczyk-Olczak (2010), Interesariusze zmiany organizacyjnej, raport cząstkowy w ramach badań statutowych, Łódź
 • I.Kołodziejczyk-Olczak (2007), Programy Work-Life Balance, raport cząstkowy w ramach badań statutowych, Łódź
 • I.Kołodziejczyk-Olczak (2004), Rola i funkcje przedsiębiorstw w edukacji i kształceniu, raport cząstkowy w ramach badań statutowych, Łódź
 • I.Kołodziejczyk-Olczak (2003), Prorozwojowy wymiar ocen okresowych, raport cząstkowy w ramach badań statutowych, Łódź
 • I.Kołodziejczyk-Olczak (2001), Zarządzanie kompetencjami, raport cząstkowy w ramach badań statutowych, Łódź.
 • I.Kołodziejczyk-Olczak (1999), Motywowanie pracowników, raport cząstkowy w ramach badań statutowych, Łódź.
 • I.Kołodziejczyk-Olczak (1998), Teorie motywacji, raport cząstkowy w ramach badań statutowych, Łódź.
 • I.Kołodziejczyk, T. Zalega (1994), Bezrobocie w regionie łódzkim w latach 1990-1993, raport cząstkowy w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych pt. Łódzki Rynek pracy, Łódź.

Ekspert i koordynator w międzynarodowych i krajowych projektach Unii Europejskiej:

1. Grundtvig II Motywowanie osób dorosłych do kształcenia przez całe życie (Tresor-Empower. Motivating adult person to life long learning) www.tresor-empower.org, www.motywacja.wshe.lodz.pl 2002-2004
2. Leonardo da Vinci Planowanie szkoleń w MSP (SME Training Plans) www.training-plans.net 2002-2004
3. Leonardo da Vinci Zarządzanie wiedzą i kształcenie ustawiczne (Jakin. Knowledge Management and Continuous Training)www.jakin.org 2003-2005
4. Grundtvig II Eliminacja biedy-rozwój postawy przedsiębiorczej na terenach wiejskich z wykorzystaniem ICT i biznesu (Eliminate powerty- Development of the entrepreneurial spirit in rural areas ,through ITC and Business) WWW.powerty.pl 2004-2005
5. Leonardo da Vinci (Organizational Approach of Self Controlled Instrument for qualification demand in SME: OASI) www.oasi-project.com 2003-2005
6. Leonardo da Vinci (Successful Apprenticeship Building on ICT and Entrepreneurial Needs – SABIEN), www.sabien.org. 2004-2006
7. EFS E-ekonomia. Studia bez barier www.e-campus.uni.lodz.pl 2006
8. Leonardo da Vinci ADEC Adult Educator in Company, project poswięcony edukacji dorosłych www.adectraining.com Projekt nagrodzony przez Komisję Europejską 2004-2007
9. Grundtvig I Dialog between Gender, Dialog między płciami, www.gender-dialogues.org 2005-2007
10. EFS EQUAL: współpraca narodowa Sojusz dla Pracy – Alliance for Work (koordynator UNDP- Narody Zjednoczone dla Rozwoju), www.sojuszdlapracy.pl 2005- 2007
11. EFS EQUAL: współpraca ponadnarodowa Sojusz dla Wieku (Age Alliance), www.agealliance.pl, www.zarzadzaniewiekiem.pl
2005- 2007
12. Leonardo da Vinci E-trainers Szkolenia dla trenerów w zakresie E-learningu http://www.pao.pl/projekty/E_TRAINERS
2007
13. Europa-Asia Link IMTT (Innovation Management and Technology transfer) Zarządzanie innowacyjne i transfer technologii
www.innovatioatuce.co.uk 2005-2008
14. Leonardo da Vinci Valiwood, budowanie profili kompetencyjnych dla przemysłu drzewnego w Europie www.valiwood.eu.
2007-2008
15. EFS Media Equal, Masz Szansę www.maszszanse.pl 2007-2008
16. Leonardo da Vinci BeYourOwnBoss http://www.eubyob.eu/ 2008
17. Leonardo da Vinci EU Business for IT SME-s Rozwój europejskiej kultury biznesu małych i średnich przedsiębiorstw sektora IT z wykorzystaniem E-learningu i e-mentoringu www.eubusiness-project.eu 2006-2009
18. LLP CECE Competent Entrepreneur - Competitive Employee http://projects.syntrawest.be/cece/default.aspx
2008-nadal
19. PO Kapitał Ludzki Jestem kobietą pracujacą 2009-nadal
20. PO Kapitał Ludzki Akademia Nowoczesnego Urzędnika 2009-nadal
21. LLP LaPeCo – Laboratory of Personal Competences – Improving qualifications of teachers and trainers 2009- nadal
Leonardo da Vinci Project, Transfer of Innovation Career Plan for Employees 50+ 2009-nadal


Działalność badawcza i konsultingowa (wybór):

- audytor w konkursie LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (lata 2002-2009), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa (kilka nagrodzonych firm).
- udział w zamawianym projekcie badawczym Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy, projekt Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (0284/H02/2005/29), opracowanie kwestionariusza ankiety do badania postaw pracowniczych, opracowanie cząstkowych raportów badawczych
- prowadzenie warsztatów na konferencjach Wojewody Łódzkiego: Budowanie zespołu (Miękkie sposoby stymulowania przedsiębiorstwa, Polichno, 2001); Szef idealny – od kierownika do lidera (Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej, Smardzewice, 2002).
- Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020
- Uczestnik zespołu badawczego projektu Diagnoza potencjału administracji samorządowej, oceny potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ASM, Kutno, 2009


Wybrane konferencje:

1. Menedżer personalny I dekady XXI wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej, Łódź, 2000r. (sekretarz konferencji)
2. Menedżer u progu XXI wieku, konferencja zorganizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej, Łódź,2001 r. (sekretarz konferencji)
3. Work Values and Behaviour in an Era of Transformation , The 8th Bi-annual Conference of the Study of Work and Organizational Values, 24-27th June 2002, Warsaw
4. Zarządzanie procesowe. Koncepcje, instrumenty, zastosowanie, Kazimierz Dolny, 13-15 maja 2004
5. Zarządzanie szkołami wyższymi, Institute for International Research, Warszawa, 20-21 kwietnia 2005, wystąpienie Zarzadzanie zasobami ludzkimi w szkołach wyższych
6. Zarządzanie wiedzą i szkoleniami, Bilbao, Spain, September, 2005
7. Innovations and Knowledge Transfer, Dalian, Chiny, July, 2005.
8. National Innovation Systems In Global Economy: European Experiences, January 12, 2006: Innovations In Human Resources management: Polish Perspectives; New Delhi, Indie
9. IV Zjazd Katedr Zarządzania zasobami ludzkimi, ZZL w Polsce. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość, Łódź, 17-19 września 2007 (przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji)
10. Drogowskazy kariery 17-20.03.2009, Łódź (moderator panelu branżowego HR)
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi w trudnych czasach. Coroczne seminarium dla praktyków zarządzania, Uniwersytet Łódzki, maj 2009 (moderator sesji)
12. Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, 3-5 czerwca 2009, Warszawa – Łochów
13. Optymalizacja kosztów zatrudnienia, Warszawa 10 września 2009, moderator sesji: Inwestycja w zaangażowanie pracowników droga do optymalizacji kosztów zatrudnienia
14. 3rd Congress of Intercultural Management, 20-21 November 2009, Lodz, chai session: Building Bridges Between Education and Business

• Motywowanie pracowników
• Budowanie zaangażowania zespołów i indywidualnych pracowników
• Wynagradzanie
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

- Medal Kanclerza WSHE dla najlepszych wykładowców, 2006

- 2 nagrodzone prace dyplomowe w Konkursie Uczelni Niepublicznych, Łódź, 2006

- 3 studentów otrzymało Medal za Chlubne Studia UŁ (2007-2008)

- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2014

Łącznie przepracowanych około 13000 godzin dydaktycznych z dorosłymi

Do góry
wersja do druku

PARTNERZY

Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź